Souhlasím, aby mi Ing. Jitka Vávrová, Ph.D. zasílala svá obchodní sdělení týkající se nabízení služeb a sdělování informací v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. v platném znění.

Tímto udělujete v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., svůj souhlas se zpracováním poskytnuté emailové adresy Ing. Jitce Vávrové (Efektivnimix.cz) za účelem zařazení do databáze a dalšího reklamního, marketingového účelu, tj. zejména nabízení služeb, zasílání informací a tipů k tvorbě webu, a za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle platného zákona č. 480/2004 Sb., a v souladu s požadavky obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679, a to na dobu 10 let od udělení nebo do odvolání.

Svým souhlasem prohlašujete, že jste oprávněn/a k poskytnutí tohoto souhlasu, jste osobou starší 15 let a jste si vědom/vědoma dopadů svého jednání na ochranu osobních údajů.

Pokud si přejete svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení na vaši emailovou adresu odvolat, napište mi na info@efektivnimix.cz.

Vezměte, prosím, na vědomí, že máte právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po mně informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovávám,
  • požadovat po mně vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u mě přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po mně výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na mě nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V případě, že budete mít k rozsahu nebo účelu zpracování vašich osobních údajů jakékoli dotazy, neváhejte mě kdykoli kontaktovat e-mailem na adrese info@efektivnimix.cz.

Tento souhlas je udělen na dálku prostřednictvím webového formuláře.